نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما از خدمات آزمایشگاه متالورژی؟
 

تاریخ


سه شنبه ۱۱ خرداد
۱۳۹۵

23. شعبان 1437


31. می 2016

دانستنی های متالورژی

صفحه اصلی گالری تصاویر متالوگرافی آلیاژهای غیر آهنی
آلومينيم - سيليسيم1
آلومينيم - سيليسيم1
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم2
آلومينيم - سيليسيم2
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي -  تيغه هاي فاز آلفا در زمينه فاز بتا
برنج دو فازي - تيغه هاي فاز آلفا در زمينه فاز بتا
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار ريختگي
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار ريختگي
جزییات تصویر دانلود تصویر
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 1
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار فورج شده 1
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار فورج شده 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 2
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار فورج شده 2
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار فورج شده 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم 3
آلومينيم - سيليسيم 3
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم4 -فاز لجن
آلومينيم - سيليسيم4 -فاز لجن
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم5 - ذره سيليسيم
آلومينيم - سيليسيم5 - ذره سيليسيم
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 1
ساختار مس 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 2
ساختار مس 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 3
ساختار مس 3
جزییات تصویر دانلود تصویر
 
تعداد