نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما از خدمات آزمایشگاه متالورژی؟
 

تاریخ


چهارشنبه ۶ مرداد
۱۳۹۵

21. شوال 1437


27. جولای 2016

دانستنی های متالورژی

صفحه اصلی گالری تصاویر متالوگرافی آلیاژهای غیر آهنی
آلومينيم - سيليسيم1
آلومينيم - سيليسيم1
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم2
آلومينيم - سيليسيم2
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي -  تيغه هاي فاز آلفا در زمينه فاز بتا
برنج دو فازي - تيغه هاي فاز آلفا در زمينه فاز بتا
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار ريختگي
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار ريختگي
جزییات تصویر دانلود تصویر
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 1
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار فورج شده 1
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار فورج شده 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 2
تيتانيم دو فازي آلفا - بتا 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار فورج شده 2
برنج دو فازي آلفا - بتا ساختار فورج شده 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم 3
آلومينيم - سيليسيم 3
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم4 -فاز لجن
آلومينيم - سيليسيم4 -فاز لجن
جزییات تصویر دانلود تصویر
آلومينيم - سيليسيم5 - ذره سيليسيم
آلومينيم - سيليسيم5 - ذره سيليسيم
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 1
ساختار مس 1
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 2
ساختار مس 2
جزییات تصویر دانلود تصویر
ساختار مس 3
ساختار مس 3
جزییات تصویر دانلود تصویر
 
تعداد